جریان سنج جرمی (MFM) گاز Brooks-SLA5860

جریان سنج جرمی (MFM) گاز Brooks سری SLA5860 جریان سنج (فلومتر) جرمی گاز Brooks سری SLA5860  و SLA5861 دارای دقت بالا و تکرارپیذری بالا برای کاربردهای صنعتی کنترل و اندازه گیری جریان گاز است. اتصال به کامپیوتر از طریق انواع پروتوکل های استاندارد و PLC و کنترل کننده های...

جریان سنج جرمی (MFM) گاز Brooks-5860

کنترل کننده جریان جرمی (MFC) گاز Brooks سری 5860 و 5861 جریان سنج / فلومتر جرمی (MFM) گاز شرکت Brooks سری 5860 و 5861 دارای دقت بالا، پایداری جریان صفر و تکرارپیذری بالا در مدت زمان کاری طولانی برای کاربردهای صنعتی هستند. اتصال به PLC و کنترل کننده های آنالوگ از طریق...

جریان سنج جرمی (MFM) گاز Brooks-SLAMf5860

کنترل کننده جریان جرمی Brooks سری SLAMf5860 و SLAMF5861 جریان سنج / فلومتر جرمی (MFM) گاز سری SLAMf5860 و SLAMf5861 از خانواده سری SLA5800 با آب بند الاستومری، دارای دقت بالا، پایداری جریان صفر و تکرارپیذری بالا برای کاربردهای صنعتی  و نصب در محیط های پرخطراست. محفظه...