تجهیزات تست megger

تجهیزات تست الکتریکال MEGGER نیروگاه پتروشیمی شبکه انتقال و توزیع نیروگاه خدمات پس از فروش ارائه خدمات پس از فروش در محصولات تخصصی، با فعالیت بازرگانی و واردات محصولات کاملا متفاوت است. شرکت کارا بهین فرایند مانا، با داشتن کادری مجرب در زمینه ارایه خدمات پس از فروش،...
فلومتر جرمی (Mass Flow Meter)

فلومتر جرمی (Mass Flow Meter)

فلومتر جرمی یا جریان سنج جرمی شدت جریان جرمی سیال عبوری از داخل لوله را اندازه گیری می کند. شدت جریان جرمی برابر است با جرمی از سیال که از یک نقطه ثابت در واحد زمان عبور می کند. فلومتر جرمی، جرم عبوری را مستقیما اندازه گیری می کند. اکثر فلومترهای متداول در صنعت، شدت...
فشار و روش های مختلف اندازه گیری آن

فشار و روش های مختلف اندازه گیری آن

فشار عبارتست از نیروی وارد بر واحد سطح سیالات، چه مایعات و چه گازها. این کمیت در گازها نقش بسزایی دارد چرا که یکی از کمیت های مشخصه گاز می باشد و می توان از قابلیت تراکم پذیری گازها و تاثیرات ویژه ی فشار بر رفتار گازها به جایگاه فشار در گازها پی برد. هرچه سطح اثر نیرو...
کوریولیس روشی برای اندازه گیری جریان جرمی سیالات – Coriolis Flow Meter

کوریولیس روشی برای اندازه گیری جریان جرمی سیالات – Coriolis Flow Meter

کوریولیس یکی ازمعروف ترین و پرکاربردترین روش های موجود برای اندازه­ گیری مستقیم جریان جرمی سیالات، از طریق  فلومتر کوریولیس، زیرمجوعه ای از تجهیزات ابزار دقیق ،می باشد.  در فلومتر کوریولیس از اثر کوریولیس برای محاسبه جریان جرمی سیال استفاده می شود. در این روش سیال از...
فشار و میزان مجاز افت آن در کنترل کننده های جریان

فشار و میزان مجاز افت آن در کنترل کننده های جریان

فشار سیالات در هنگام عبوراز لوله ها کاهش می یابد. برای کاهش افت فشار از فلوکنترلر Brooks سری GF100 و دیگر فلوکنترلرهای گازی استفاده می شود. فلوکنترلرهای جرمی، زیرمجموعه ای از تجهیزات ابزار دقیق می باشند که برای اندازه گیری و کنترل جریان در فرایندها استفاده می شوند. ...