واردات، خرید و فروش انواع فلومتر و فلوکنترلر بروکس BROOKS

برای اینکه بتوان یک فرایند را به خوبی کنترل کرد، باید تمام اتفاقات را انئدازه گیری کنیم. در فیدلاین ها، در چمبر و در تمام نقاط مهم دیگر و در نهایت داده های به دست آمده را در محاسبات زمان واقعی (Real Time) استفاده نماییم. شرکت بروکس به عنوان یکی از پیشتازان اندازه گیری و کنترل دقیق فلو و تولیدکننده ی مس فلومتر، به شکل تخصصی روی کنترل کننده های حرارتی کار می کند. محصولات بروکس با استفاده از سنسورهای فلوی حرارتی و سیستم های اندازه گیری فلوی جدید، همواره در حوزه های پاسخدهی، تکرارپذیری، صحت و دقت، عرصه های جدیدتری را فتح می کند.

BROOKS Mass Flow Controllers

BROOKS Variable Area Flow Meter

BROOKS Vacuum & Pressure Instruments

BROOKS Power Supply, Readout & Setpoint Controllers

BROOKS Vapor Delivery Module

دلایل برتری بروکس:

  • پشتیبانی از رنج وسیعی از مس فلو ها. (رنج فلو و فشار و جنس ماده)
  • دارای یک سیستم مالتی فلو (تکنولوژی انحصاری بروکس) برای کالیبراسیون بر خط فلومتر و فلوکنترلر بدون نیاز به باز شدن دستگاه.
  • سازگاری کامل با دماهای پایین، میانی و بالا. (Elastomer Sealed & Metal Sealed )
  • خلوص فوق العاده بالای مس فلو کنترلرها برای انجام کلیه فرایندهای لایه نازک، نیمه هادی و سایر صنایع های تک.

مصارف کاربردی مس فلوکنترلرهای بروکس:

  • عملیات های حرارتی، برش و کلیه فرایندهای حرارتی دیگر برای مس فلو سنسور
  • تجهیزات تولید ال ای دی و نیمه هادی
  • سیستم های ساخت لایه نازک
  • بیو رآکتورهای دارویی
  • واحد های صنعتی و نیمه صنعتی شیمی و پتروشیمی گاز و مایع
  • تخلیه گاز، آنالیز فرایند و اندازه گیری جریان